/ 5 نظر / 29 بازدید
علی

خیلی قشنگن یه سوال بپرسم:شما عاشقین[نیشخند]

علی

برای پستات نظر گذاشتم چرا تایید نکردین

روزالی پیرسون

زندگی به من یاد داده برای داشتن آرامش و آسایش امروز را با خدا قدم بر دارم و فردا را به او بسپارم[گل]

روزالی پیرسون

نکند فکر کنی در دل من مهر تو نیست، گوش کن نبض دلم زمزمه اش با تو یکیست

علی

قطره از دریا جدا شد و به دریا پیوست رود گفت : چه سقوطی کرد ابر گفت : قطره ای دریا شد ، چه صعودی کرد .